O Kopalni

Kopalnia magnezytu Wiry w Wirkach (stare nazwy miejscowości to Wiery, Wierau) usytuowana jest w masywie góry Ślęży u podnóża wygasłego wulkanu Szczytna Wzgórz Kiełczyńskich, które to tereny już w epoce brązu były miejscem kultu starożytnej Lachii (Lechii, Lahii) i jej zasobem mineralnym usytuowanym w soczewce geologicznej.

Znajdujemy się zaledwie 5km od przełęczy Tąpadła przy drodze w kierunku Sobótka – Świdnica, w najbliższym sąsiedztwie żółtego szlaku turystycznego prowadzącego z Sobótki przez Ślężę w kierunku Wzgórz Kiełczyńskich (Szczytnej).

Prace wydobywcze w kopalni rozpoczęto w 1959 roku. Wydobycie prowadzono metodą strzałową, urobek ładowano do wózków, które następnie ręcznie przesuwano do upadowej, gdzie były wyciągane za pomocą lin i wyciągarki elektrycznej na powierzchnię.
Przez blisko 50 lat prac górniczych na 5 poziomach dochodzących do ponad 100 m głębokości wydrążono ponad 25 km chodników. Do dnia dzisiejszego dostępnych jest, tzn. umożliwiających bezpieczną eksplorację, około 13 km wyrobisk.

W grudniu 1995 roku, na skutek prowadzonych robót strzałowych, w jednym z chodników przebito się do źródła wody o unikalnych właściwościach zdrowotnych. Jest to woda niskozmineralizowana, zjonizowana, alkaliczna, odznaczająca się korzystną wysoką zawartością magnezu przy znikomej zawartości sodu w tzn. odwróconym stosunku Ca:Mg wynoszącym 1:4. Zapraszamy do jej zaczerpnięcia!

Do dnia dzisiejszego w kopalni zachowały się i pracują oryginalne urządzenia oraz narzędzia używane przez górników przy drążeniu oraz eksploatowaniu złoża, a także torowiska (z unikatowymi obrotnicami do wagoników) oraz same wagoniki, którymi transportowano urobek. Zwiedzający zobaczyć mogą działającą i użytkowaną po dziś dzień oryginalną stację pomp, unikalny system korytarzy z urozmaiconą obudową, w różnych technikach górniczych,  dawne składy materiałów wybuchowych oraz zalane sztolnie piątego poziomu, które mogą służyć spływowi czy zimnym kąpielom.

Obecnie trasa turystyczna obejmuje przejście z przewodnikiem ponad 2 km sztolni, w tym trzech sztolni upadowych, zwiedzanie poziomów trzeciego i czwartego oraz wizytę na piątym, degustację unikalnej wody, podziwianie niespotykanych nigdzie indziej w jednym miejscu żył minerałów i skał. Nasi przewodnicy wprowadzą Państwa w świat górnictwa, przedstawią metody i warunki pracy w kopalni, opowiedzą o skarbach naturalnych, które można spotkać pod naszą ziemią, a także wtajemniczą w niesamowite historie związane z naszą kopalnią.

Po wyjściu na powierzchnię zapraszamy do pokrzepienia się w naszym stoisku gastronomicznym, obejrzenia nieodpłatnie wystawy minerałów i narzędzi górniczych,  nabycia pamiątek, upominków oraz produktów regionalnych.
Na terenie kopalni znajduje się bezpłatny parking oraz miejsce biwakowe.
Zapraszamy także do noclegu na naszym polu namiotowym, z miejscem na ognisko oraz stałym dostępem do wody mineralnej, pomieszczenia gospodarczego, toalet i umywalni.